81

Ημ.νια Αγώνα Γήπεδο Κατηγορία Διαιτητής Α Διαιτητής Β Σχόλια Αγώνας
24-11-2019 20:15 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α1 Κατηγορία Θεοδωράκης Στάθης Σταμάτης Χρήστος

PHOTOΕΚΦΡΑΣΗ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

προβολή
24-11-2019 18:30 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α1 Κατηγορία Σταμάτης Χρήστος Λελεδάκη Σταυρούλα

KOUMOI BC MARMAL MAMALAKIS - SAILING EXPERIENCE

προβολή
24-11-2019 16:45 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α1 Κατηγορία Καμπίτσης Μιχάλης Σταγάκη Στέλλα

OCEAN BC/ΣΠΗΛΙ - BILLIA'S

προβολή
24-11-2019 15:00 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α1 Κατηγορία Καμπίτσης Μιχάλης Λελεδάκη Σταυρούλα

BEST CAR IKE - ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

προβολή
24-11-2019 13:15 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α2 2ος Όμιλος Λελεδάκη Σταυρούλα Σταγάκη Στέλλα

ΡΑΨΩΔΙΑ - ΓΙΑΤΡΟΙ Α3

προβολή
24-11-2019 11:30 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α2 2ος Όμιλος Θεοδωράκης Στάθης Μαρινάκης Χάρης

ΓΕΡΑΝΙ BC/JUPITER STORES - ΕΠΙΧΕΙΡ. & ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

προβολή
24-11-2019 10:00 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α2 2ος Όμιλος Θεοδωράκης Στάθης Καθαράκης Βασίλης

BUENO HOTEL - ΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

προβολή
23-11-2019 21:15 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α1 Κατηγορία Θεοδωράκης Στάθης Λελεδάκη Σταυρούλα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - HAAGEN DAZS BC

προβολή
23-11-2019 19:30 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α1 Κατηγορία Θεοδωράκης Στάθης Λελεδάκη Σταυρούλα

ΓΙΑΤΡΟΙ - ΦΟΙΤΗΤΕΣ

προβολή
23-11-2019 17:45 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α2 2ος Όμιλος Καθαράκης Βασίλης Σταμάτης Χρήστος

L'ETOILE DU SUD - ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΡΙΕΣ Α3

προβολή
23-11-2019 16:00 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α2 2ος Όμιλος Καθαράκης Βασίλης Σταγάκη Στέλλα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ - ACE PARKING

προβολή
23-11-2019 14:30 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α2 2ος Όμιλος Σταμάτης Χρήστος Σταγάκη Στέλλα

OLYMPIC/BONOBO - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΙ

προβολή
17-11-2019 20:15 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α1 Κατηγορία Σταυρουλάκης Μανώλης Δημητρουλάκης Μανώλης

ΦΟΙΤΗΤΕΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

προβολή
17-11-2019 18:30 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α1 Κατηγορία Δημητρουλάκης Μανώλης Λελεδάκη Σταυρούλα

 ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ - ΓΙΑΤΡΟΙ

προβολή
17-11-2019 16:45 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α1 Κατηγορία Σταυρουλάκης Μανώλης Λελεδάκη Σταυρούλα

BILLIA'S - BEST CAR IKE

προβολή
17-11-2019 15:00 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α1 Κατηγορία Πετράκης Γιώργος Δημητρόπουλος Κώστας

SAILING EXPERIENCE - OCEAN BC/ΣΠΗΛΙ

προβολή
17-11-2019 13:15 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α2 1ος Όμιλος Πετράκης Γιώργος Δημητρόπουλος Κώστας

PLATANOS TOURS - ΟΙΩΝΟΣ/Κ.Α.Ρ.

προβολή
17-11-2019 11:30 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α2 1ος Όμιλος Ρασούλη Χρύσα Σιβαρόπουλος Μανώλης

ΑΦΟΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ BC - ΝΕΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ

προβολή
17-11-2019 10:00 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α2 1ος Όμιλος Ρασούλη Χρύσα Σιβαρόπουλος Μανώλης

KLADOS TOURS - NRG RETHYMNO BC

προβολή
16-11-2019 21:15 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α1 Κατηγορία Κουλιεράκη Χρύσα Δημητρουλάκης Μανώλης

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ - KOUMOI BC MARMAL MAMALAKIS

προβολή
16-11-2019 19:30 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α1 Κατηγορία Κουλιεράκη Χρύσα Δημητρουλάκης Μανώλης

HAAGEN DAZS BC - PHOTOΕΚΦΡΑΣΗ

προβολή
16-11-2019 17:45 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α2 1ος Όμιλος Αρτεμάκη Δόμνα Τσεκούρας Βαγγέλης

ΡΑΚΟΔΙΚΕΙΟ - ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟ

προβολή
16-11-2019 16:00 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α2 1ος Όμιλος Αρτεμάκη Δόμνα Τσεκούρας Βαγγέλης

ΧΟΡΕΥΤΕΣ - THINK VILLA

προβολή
16-11-2019 14:30 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α2 1ος Όμιλος Ξυλάς Δημήτρης Λελεδάκη Σταυρούλα

MACRON STORE – ΛΕΣΧΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ

προβολή
21-04-2019 19:00 Ρέθυμνο Εργασιακό Α1 Κατηγορία Καμπίτσης Μιχάλης Μπουζουνιεράκης Κώστας

HAAGEN DAZS B.C. - PHOTO ΈΚΦΡΑΣΗ ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ Α1

προβολή
14-04-2019 19:00 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α2 1ος Όμιλος Θεοδωράκης Στάθης Νικολιδάκη Θεοδώρα

ΙΑΤΡΟΙ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ  ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ Α2

προβολή
14-04-2019 17:15 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α2 1ος Όμιλος Νικολιδάκη Θεοδώρα Σταμάτης Χρήστος

MACRON STORE - ΤΡΑΠΕΖΕΣ  ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ Α2

προβολή
07-04-2019 19:00 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α1 Κατηγορία Θεοδωράκης Στάθης Νικολιδάκη Θεοδώρα

ΚΟΥΜΟΙ/ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΚΗ – Α.Ο.ΣΠΗΛΙΟΥ B.C. ΘΕΣΕΙΣ 3-4 ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ

προβολή
07-04-2019 15:30 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α2 1ος Όμιλος Καθαράκης Βασίλης Νικολιδάκη Θεοδώρα

PLATANOS TOURS - ΧΟΡΕΥΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 7-8

προβολή
07-04-2019 13:45 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α2 1ος Όμιλος Καμπίτσης Μιχάλης Λελεδάκη Σταυρούλα

ΡΑΚΟΔΙΚΕΙΟ – ΑΦΟΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ ΘΕΣΕΙΣ 11-12

προβολή
07-04-2019 12:00 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α2 1ος Όμιλος Καμπίτσης Μιχάλης Καθαράκης Βασίλης

OLYMPIC/BONOBO - ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΘΕΣΕΙΣ 15-16

προβολή
06-04-2019 18:45 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α2 1ος Όμιλος Θεοδωράκης Στάθης Νικολιδάκη Θεοδώρα

ΟΙΩΝΟΣ/ΚΑΡ – KLADOS TOURS ΘΕΣΕΙΣ 5-6

προβολή
06-04-2019 17:00 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α2 1ος Όμιλος Καθαράκης Βασίλης Νικολιδάκη Θεοδώρα

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ – ΝΕΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 9-10

προβολή
06-04-2019 15:15 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α2 1ος Όμιλος Καθαράκης Βασίλης Λελεδάκη Σταυρούλα

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟ – THINK VILLA ΘΕΣΕΙΣ 13-14

προβολή
26-03-2019 20:30 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α2 1ος Όμιλος Καθαράκης Βασίλης Νικολιδάκη Θεοδώρα

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ - ΡΑΚΟΔΙΚΕΙΟ. ΘΕΣΕΙΣ 9-12

προβολή
24-03-2019 20:45 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α1 Κατηγορία Αρτεμάκη Δόμνα Μπουζουνιεράκης Κώστας

 HAAGEN DAZS – Α.Ο. ΣΠΗΛΙΟΥ B.C. ΘΕΣΕΙΣ 1-4

προβολή
24-03-2019 19:00 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α1 Κατηγορία Αρτεμάκη Δόμνα Μπουζουνιεράκης Κώστας

 SAILING EXPERIENCE – ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 5-6

προβολή
24-03-2019 17:15 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α2 1ος Όμιλος Αρτεμάκη Δόμνα Καθαράκης Βασίλης

ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΘΕΣΕΙΣ 1-4

προβολή
24-03-2019 15:30 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α2 1ος Όμιλος Καθαράκης Βασίλης Φλουρής Νίκος

ΙΑΤΡΟΙ – MACRON STORE   ΘΕΣΕΙΣ 1-4

προβολή
24-03-2019 13:45 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α2 1ος Όμιλος Φλουρής Νίκος Σιβαρόπουλος Μανώλης

ΧΟΡΕΥΤΕΣ – KLADOS TOURS  ΘΕΣΕΙΣ 5-8

προβολή
24-03-2019 12:00 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α2 1ος Όμιλος Φλουρής Νίκος Σιβαρόπουλος Μανώλης

ΝΕΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ – ΑΦΟΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ  ΘΕΣΕΙΣ 9-12

προβολή
24-03-2019 10:30 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α2 1ος Όμιλος Φλουρής Νίκος Σιβαρόπουλος Μανώλης

OLYMPIC/BONOBO - ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟ  ΘΕΣΕΙΣ 13-16

προβολή
23-03-2019 19:00 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α1 Κατηγορία Καμπίτσης Μιχάλης Καθαράκης Βασίλης

PROJECT PLUS IKE - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΕΣΕΙΣ 7-8

προβολή
23-03-2019 17:15 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α2 2ος Όμιλος Καμπίτσης Μιχάλης Θεοδωράκης Στάθης

PLATANOS TOURS – ΟΙΩΝΟΣ/ΚΑΡ  ΘΕΣΕΙΣ 5-8

προβολή
23-03-2019 15:30 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α2 2ος Όμιλος Θεοδωράκης Στάθης Νικολιδάκη Θεοδώρα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ - THINK VILLA  ΘΕΣΕΙΣ 13-16

προβολή
20-03-2019 20:30 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α2 1ος Όμιλος Καθαράκης Βασίλης Νικολιδάκη Θεοδώρα

ΑΦΟΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ – THINK VILLA ΘΕΣΕΙΣ 9-16

προβολή
18-03-2019 19:00 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α2 1ος Όμιλος Θεοδωράκης Στάθης Τσικριτσάκη Βασιλική

ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΧΟΡΕΥΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 1-8 

προβολή
17-03-2019 19:45 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α1 Κατηγορία Κουλιεράκη Χρύσα Μπουζουνιεράκης Κώστας

ΚΟΥΜΟΙ ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΚΗ – PHOTO ΈΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΕΙΣ 1-4

προβολή
17-03-2019 18:15 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α1 Κατηγορία Κουλιεράκη Χρύσα Μπουζουνιεράκης Κώστας

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΕΙΣ 5-8

προβολή
17-03-2019 16:15 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α1 Κατηγορία Θεοδωράκης Στάθης Καθαράκης Βασίλης

PROJECT PLUS IKE – SAILING EXPERIENCE ΘΕΣΕΙΣ 5-8

προβολή
17-03-2019 14:30 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α2 1ος Όμιλος Θεοδωράκης Στάθης Καθαράκης Βασίλης

PLATANOS TOURS - ΙΑΤΡΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 1-8

προβολή
17-03-2019 12:45 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α2 1ος Όμιλος Κώτσου Λία Τσικριτσάκη Βασιλική

ΝΕΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ - ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΘΕΣΕΙΣ 9-16

προβολή
17-03-2019 11:00 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α2 1ος Όμιλος Κώτσου Λία Τσικριτσάκη Βασιλική

ΡΑΚΟΔΙΚΕΙΟ - ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟ ΘΕΣΕΙΣ 9-16

προβολή
16-03-2019 19:45 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α2 1ος Όμιλος Θεοδωράκης Στάθης Τσικριτσάκη Βασιλική

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ – KLADOS TOURS ΘΕΣΕΙΣ 1-8

προβολή
16-03-2019 16:15 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α2 1ος Όμιλος Ξυλάς Δημήτρης Τσικριτσάκη Βασιλική

ΟΙΩΝΟΣ/Κ.Α.Ρ – MACRON STORE ΘΕΣΕΙΣ 1-8

προβολή

Pages